Hälsokontroller

Boka tid:

0470-33 97 50

Telefontid:

Mån-tors 8.00-15.30.

Fre 8.00- 11-30.

 

Välj alt 1 och tryck sedan 2. Övrig tid kan du lämna meddelande, vi ringer alltid åter!

 

Hälsokontroller 

 

Kontroll av de anställdas hälsa och tidiga åtgärder vid sjukdom, är en företagsangelägenhet. Vi skulle uppskatta om vi fick hjälpa dig och ditt företag med hälsokontroller. 

 

 Vad innefattar en hälsokontroll ?

 

 • Tidig upptäckt av sjukdomsframkallande faktorer, sjukdomar. Tidig åtgärd-mindre skada.
 • Ge en grund för värdering av eventuellt kommande hälsoavvikelser.
 • Styrka de positiva hälsofaktorerna hos vederbörande.
 • Undersökning av syn, hörsel, munhåla, halsorgan (sköldkörtel), lymfkörtlar), hjärta (auskulation), blodtrycksmätning, lungor (auskultation och perkussion), bukorgan (palpation och perkussion).
 • EKG, hjärtfunktion, bedöms av läkare.
 • PEF, lungfunktion.
 • Hörsel
 • Vikt och längd
 • Laboratorieundersökning:

a. Hemoglobin

b. SR (sänka)

c. Urinundersökning, kontroll av äggvita, socker, blod och bakterier.

d. Blodfetter (triglycerider och kolesterol)

f. Njurfunktionsprov, GT

g. Blodsocker

h. PSA-prov för män över 40 år

i. TSH-prov för kvinnor över 50 år

 

 

 

Information om förtur till sjukvård 

Med förtur till sjukvård menas att man får komma till läkare samma dag om man ringer innan kl. 10.00.

 

Telefon. 0470-33 97 50, där gör du ditt val. Tryck 1 och sedan 2.

 

 • Förtur till sjukvård           1020:- /person 
 • Per besök                          155:-/person

Ev. kostnader för provtagning och röntgen faktureras företaget.

 

2019

 

 

 

Priser med avtal

 

Hälsokontroller per person   1920:-
Hälsokontroller per person, inkl. Arbets-EKG 3000:-
Hälsokontroller per person, inkl. Hud     2590:-
Hälsokontroller per person, inkl. Ultraljud 3105:-
Hälsokontroller per person, inkl. Arbets-EKG+ Hud 4140:-
   

 

Tillkommer extra provtagning belastas detta företaget.

 

 

 

Hälsokontroller ej avtal

 

Hälsokontroller per person   2120:-
Hälsokontroller per person, inkl. Arbets-EKG 3055:-
Hälsokontroller per person, inkl. Hud     3005:-
Hälsokontroller per person, inkl. Ultraljud 3105:-
Hälsokontroller per person, inkl. Arbets-EKG+ Hud 4140:-
   

 

 

Tillkommer extra provtagning belastas detta kunden.
 

Växjö drivs av: