Hälsokontroller

Boka tid:

0470-33 97 50

Telefontid mån-fre 13.00-17.00. Välj alt 1 och tryck sedan 2. Övrig tid kan du lämna meddelande, vi ringer alltid åter!

 

Hälsokontroller 

 

Kontroll av de anställdas hälsa och tidiga åtgärder vid sjukdom, är en företagsangelägenhet. Vi skulle uppskatta om vi fick hjälpa dig och ditt företag med hälsokontroller. 

 

 Vad innefattar en hälsokontroll ?

 

 • Tidig upptäckt av sjukdomsframkallande faktorer, sjukdomar. Tidig åtgärd-mindre skada.
 • Ge en grund för värdering av eventuellt kommande hälsoavvikelser.
 • Styrka de positiva hälsofaktorerna hos vederbörande.
 • Undersökning av syn, hörsel, munhåla, halsorgan (sköldkörtel), lymfkörtlar), hjärta (auskulation), blodtrycksmätning, lungor (auskultation och perkussion), bukorgan (palpation och perkussion).
 • EKG, hjärtfunktion, bedöms av läkare.
 • PEF, lungfunktion.
 • Hörsel
 • Vikt och längd
 • Laboratorieundersökning:

a. Hemoglobin

b. SR (sänka)

c. Urinundersökning, kontroll av äggvita, socker, blod och bakterier.

d. Blodfetter (triglycerider och kolesterol)

f. Njurfunktionsprov, GT

g. Blodsocker

h. PSA-prov för män över 40 år

i. TSH-prov för kvinnor över 50 år

 

 

 

Information om förtur till sjukvård 

Med förtur till sjukvård menas att man får komma till läkare samma dag om man ringer innan kl. 10.00.

 

Telefon. 0470-33 97 50, där gör du ditt val. Tryck 1 och sedan 2.

 

 • Förtur till sjukvård           1000:- /person 
 • Per besök                          150:-/person

Ev. kostnader för provtagning och röntgen faktureras företaget.

 

2018

 

Priser med avtal 

 • Hälsokontroller per person                                                   1880:-
 • Hälsokontroller per person, inkl. Arbets-EKG              2945:-
 • Hälsokontroller per person, inkl. Hud                                  2540:-     
 • Hälsokontroller per person, inkl. Ultraljud                         2995:-       
 • Hälsokontroller per person, inkl. Arbets-EKG+ Hud            3860:-

Tillkomer extra provtagning belastas detta företaget.

 

Växjö drivs av: