Hälsokontroller

Boka tid:

0470-33 97 50

Telefontid:

Mån-tors 8.00-15.30.

Fre 8.00- 11-30.

 

Välj alt 1 och tryck sedan 2. Övrig tid kan du lämna meddelande, vi ringer alltid åter!

 

Hälsokontroller 

 

Kontroll av de anställdas hälsa och tidiga åtgärder vid sjukdom, är en företagsangelägenhet. Vi skulle uppskatta om vi fick hjälpa dig och ditt företag med hälsokontroller. 

 

 Vad innefattar en hälsokontroll ?

 

  • Tidig upptäckt av sjukdomsframkallande faktorer, sjukdomar. Tidig åtgärd-mindre skada.
  • Ge en grund för värdering av eventuellt kommande hälsoavvikelser.
  • Styrka de positiva hälsofaktorerna hos vederbörande.
  • Undersökning av syn, hörsel, munhåla, halsorgan (sköldkörtel), lymfkörtlar), hjärta (auskulation), blodtrycksmätning, lungor (auskultation och perkussion), bukorgan (palpation och perkussion).
  • EKG, hjärtfunktion, bedöms av läkare.
  • PEF, lungfunktion.
  • Hörsel
  • Vikt och längd
  • Laboratorieundersökning:

a. Hemoglobin

b. SR (sänka)

c. Urinundersökning, kontroll av äggvita, socker, blod och bakterier.

d. Blodfetter (triglycerider och kolesterol)

f. Njurfunktionsprov, GT

g. Blodsocker

h. PSA-prov för män över 40 år

i. TSH-prov för kvinnor över 50 år

 

 

 

Information om förtur till sjukvård 

Med förtur till sjukvård menas att man får komma till läkare samma dag om man ringer innan kl. 10.00.

 

Telefon. 0470-33 97 50, där gör du ditt val. Tryck 1 och sedan 2.

 

Ev. kostnader för provtagning och röntgen faktureras företaget.

 

 

 

 

Avtal

 

Hälsokontroller per person    
Hälsokontroller per person, inkl. Arbets-EKG  
Hälsokontroller per person, inkl. Ultraljud  
   
   
   

 

Tillkommer extra provtagning belastas detta företaget.

 

 

 

Hälsokontroller ej avtal

 

Hälsokontroller per person    
Hälsokontroller per person, inkl. Arbets-EKG  
Hälsokontroller per person, inkl. Ultraljud  
   
   
   

 

 

Tillkommer extra provtagning belastas detta kunden.
 

Växjö drivs av: