Hjärtmottagning

 

Babek Barzani
Specialist i hjärtmedicin och internmedicin

Välkommen till vår hjärtspecialist - Babek Barzani!

Har du hjärtrelaterade besvär eller en känd hjärtsjukdom kan du söka till oss.

Besöket kostar 300 kr, frikort gäller. Vi har avtal med Region Kronoberg.

 

Vid uteblivet besök faktureras 600 kr, enligt Region Kronoberg.

Boka tid

Telefon: 0470- 33 97 50

Undersökningar

 

Vilo-EKG

En undersökning där man kan mäta hjärtats elektriska aktivitet i vila,  i syfte att upptäcka hjärtsjukdomar.

 

Arbetsprov

Syftet är att ta reda på om det uppstår störningar i hjärtats rytm eller syrebrist i hjärtat under ansträngning. Under ett arbetsprov testar man bland annat hur hjärtat och lungorna fungerar när man anstränger sig. Du får cykla med påklistrade elektroder på huden som mäter hjärtats elektriska aktivitet och med blodtrycksmanschett för att mäta blodtrycket under ansträngning.

 

Ultraljud av hjärtat

Med hjälp av ultraljud på hjärtat (så kallad ekokardiografi) kan vi undersöka ditt hjärtas pumpförmåga, klaffunktion och mycket mer.

 

24-timmars blodtrycksmätning

Vi har utrustning för att genomföra 24-timmars blodtrycksmätning i hemmet. Man får då komma till oss för att få en särskild blodtrycksmanschett samt mätare påkopplad på kroppen. Under ett dygn mäter apparaten blodtrycket med jämna intervall. Denna undersökning anses tillförlitligare jämfört med att mäta enstaka blodtryck på en mottagning/ vårdinrättning.

 

Långtids-EKG

Vi har även utrustning för långtids-EKG som mäter hjärtats aktivitet i 24 till 48 timmar.

Du får en EKG-dosa påkopplad på bröstet och mätningen sker sedan i hemmet.

 

Blodprovskontroller

Vid behov kontrollerar vi dina blodfetter, ditt blodsocker, sköldkörtel -samt njurfunktionsprover m.m.

 

Recept

Med vår specialistkompetens får vi skriva ut mediciner mot de sjukdomar som tillhör specialistområdet kardiologi.

 

Avtal med Region Kronoberg

Vi har möjlighet att remittera dig vidare ifall speciella åtgärder krävs för din behandling.

Alla är välkomna!

Du behöver inte vara listad på Achima Care Växjö vårdcentral för att besöka specialistvården.

Växjö drivs av: