Hälsokontroller

Boka tid:

0470-33 97 50

Telefontid:

Mån-tors 8.00-15.30.

Fre 8.00- 11-30.

 

 

Hälsokontroller 

 

Kontroll av de anställdas hälsa och tidiga åtgärder vid sjukdom, är en företagsangelägenhet. Vi skulle uppskatta om vi fick hjälpa dig och ditt företag med hälsokontroller. 

 

Det går även bra att boka en hälsokontroll som privatperson- en god investering för din hälsa.

 Vad innefattar en hälsokontroll ?

 

 • Tidig upptäckt av sjukdomsframkallande faktorer, sjukdomar. Tidig åtgärd-mindre skada.
 • Ge en grund för värdering av eventuellt kommande hälsoavvikelser.
 • Styrka de positiva hälsofaktorerna hos vederbörande.
 • Undersökning av syn, hörsel, munhåla, halsorgan (sköldkörtel), lymfkörtlar, hjärta (auskulation), blodtrycksmätning, lungor (auskultation och perkussion), bukorgan (palpation och perkussion).
 • EKG, hjärtfunktion, bedöms av läkare.
 • PEF, lungfunktion.
 • Hörsel
 • Vikt och längd
 • Laboratorieundersökning:
 • Blodvärde (Hemoglobin, hb)
 • Sänka (SR)
 • Urinundersökning, kontroll av äggvita, socker, blod och bakterier.
 • Blodfetter (triglycerider och kolesterol)
 • Njurfunktionsprov (Kreatinin)
 • Leverprov (GT)
 • Blodsocker (Glukos)
 • PSA-prov för män över 40 år
 • Sköldkörtelprov, TSH-prov för kvinnor över 50 år

 

Information om förtur till sjukvård 

Med förtur till sjukvård menas att man får komma till läkare samma dag om man ringer innan kl. 10.00.

 

Telefon. 0470-33 97 50

 

Ev. kostnader för provtagning och röntgen faktureras företaget.

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

Hälsokontroller ej avtal

 

 

 
 

Växjö drivs av: